Tất Cả
set 9x full 14
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kunai
Cấp Độ: 112
849,999đ
hàng lên level 80 giá rẻ
Server: Kunai
Class: Tiêu
Cấp Độ: 79
1,299,999đ
,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Server: Katana
Class: Kunai
Cấp Độ: 70
96,000đ
(HÀNG 4X SV6)Vũ khí 8,full...
Server: Tone
Class: Cung
Cấp Độ: 49
136,000đ