CHỨC NĂNG

MUA NICK

Card Image
NICK RẺ

Có sim đăng kí

Tự động 100%

Card Image
NICK BUFF

Có sim đăng kí

Tự động 100%

Card Image
NICK VIP

Có sim đăng kí

Tự động 100%

Card Image
NICK 39K

Có sim đăng kí

Tự động 100%

DỊCH VỤ

Card Image
MUA XU

Tổng giao dịch : 22,593

Card Image
UP THUÊ

Tổng giao dịch : 11,739

Card Image
THUÊ NHIỆM VỤ

Tổng giao dịch : 3,824

Card Image
THUÊ VPS

Tổng giao dịch : 2,035

MOB PHIÊN BẢN

Card Image
MOD CHO JAVA / E72

Tổng giao dịch : 1835

Card Image
MOD CHO ANDROI

Tổng giao dịch : 1767

Card Image
MOD CHO MÁY TÍNH

Tổng giao dịch : 1409

Card Image
MOD CHO IPHONE

Tổng giao dịch : 1259

BẢN HACK NINJA

Card Image
BẢN UP YÊN V6

Bao gồm 12 server

Update miễn phí

Card Image
AUTO DANH VỌNG PRO

Bao gồm 12 server

Update miễn phí

Card Image
AUTO ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

Bao gồm 12 server

Update miễn phí

Card Image
BẢN UP PHÂN THÂN

Bao gồm 12 server

Update miễn phí

Card Image
AUTO BÁN NTGT

Bao gồm 12 server

Update miễn phí

Card Image
AUTO SĂN BOSS PRO

Bao gồm 12 server

Update miễn phí

Card Image
AUTO NÂNG CẤP + DANH VỌNG

Bao gồm 12 server

Update miễn phí

Card Image
AUTO SELL GOM ĐỒ

Bao gồm 12 server

Update miễn phí

BẢN HACK NINJA LẬU

Card Image
BẢN UP 5 SKILL

Chỉ có 1 vài server hot

Update miễn phí

Card Image
BẢN AUTO DANH VỌNG

Chỉ có 1 vài server hot

Update miễn phí

Card Image
BẢN UP + PK LÀNG CỔ

Chỉ có 1 vài server hot

Update miễn phí

Card Image
BẢN AUTO LUYỆN NGỌC

Chỉ có 1 vài server hot

Update miễn phí

THUÊ CODE WEB

Card Image
WEB BÁN NICK

Có thể thuê làm

Hoăc mua source về

Card Image
WEB GAME LẬU

Có thể thuê làm

Hoăc mua source về

Card Image
WEB KẾT QUẢ VXMM

Có thể thuê làm

Hoăc mua source về

Card Image
WEB BÁN XU LƯỢNG

Có thể thuê làm

Hoăc mua source về

THUÊ SOURCE GAME LẬU

Card Image
NINJA SCHOOL ONLINE

Thuê theo tháng(bao hỗ trợ)

Hoăc mua source về

Card Image
NGỌC RỒNG ONLINE

Thuê theo tháng(bao hỗ trợ)

Hoăc mua source về

Card Image
HẢI TẶC TÍ HON

Thuê theo tháng(bao hỗ trợ)

Hoăc mua source về

Card Image
KHÍ PHÁCH ANH HÙNG

Thuê theo tháng(bao hỗ trợ)

Hoăc mua source về

THUÊ TOOL GAME

Card Image
TOOL UP ẢNH

Đang quá trinh làm

Thuê theo tháng

Card Image
TOOL VXMM

Đang quá trinh làm

Thuê theo tháng

Card Image
TOOL NINJA

Đang quá trinh làm

Thuê theo tháng

Card Image
TOOL NGỌC RỒNG

Đang quá trinh làm

Thuê theo tháng