DỊCH VỤ BÁN XU NINJA

Chọn Máy Chủ :
Nhập Số Tiền Cần Mua :
Số tiền thanh toán phải từ 10,000đ đến 1,000,000đ
Giá Xu Tương Ứng :

Vị Trí BOT XU

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
Bokken botxutd 29 [ONLINE]
Shuriken + Tessen botxutd 26 [ONLINE]
Kunai botxutd 110 [ONLINE]
Katana botxutd 6 [ONLINE]
Tone + Sanzu botxutd 12 [ONLINE]