BẢN UP + PK LÀNG CỔ
Người Bán: Admin
200,000
  • Bản ghép từ x3 tới x24
  • Hỗ trợ cả window,j2me và vps cho ios
  • Bảo hành update miễn phí
THÔNG TIN SẢN PHẨM


🍀 Up Làng Cổ :

Auto Up 2 Skill Cùng Lúc

Auto Teleport Quái Tăng Hiệu Năng

Auto Mua Cổ Lệnh Và Quay Lại Làng Cổ

Auto Next Map 0,01s

🍀 Pk Làng Cổ :

Auto Bật Pk Dí Tất Cả Ai Vào Khu Bạn Up

Thêm Được Danh Sách Ingame Bạn Không Muốn Pk

Auto Tự Sài HLCT Khi Có Hiếu Chiến