Nick Ninja School

Mã: 5807

Máy chủ: Kunai
Lớp: Kiếm
Cấp độ: 101
Vũ khí: 0

200,000 vnđ

≈ 250,000 card

Một số lựa chọn khác


400,000đ
Máy chủShuriken + Tessen
LớpKunai
Cấp độ112

500,000đ
Máy chủKunai
LớpTiêu
Cấp độ80

400,000đ
Máy chủKunai
LớpCung
Cấp độ104

150,000đ
Máy chủShuriken + Tessen
LớpKunai
Cấp độ99
600tr yên
100,000đ
Máy chủKatana
LớpTiêu
Cấp độ110

100,000đ
Máy chủKatana
LớpTiêu
Cấp độ110

250,000đ
Máy chủShuriken + Tessen
LớpKiếm
Cấp độ10

200,000đ
Máy chủKatana
LớpTiêu
Cấp độ130