Nick Ninja School

Mã: 5796

Máy chủ: Shuriken + Tessen
Lớp: Đao
Cấp độ: 130
Vũ khí: 0

500,000 vnđ

≈ 625,000 card

Một số lựa chọn khác


400,000đ
Máy chủShuriken + Tessen
LớpKunai
Cấp độ112
400tr yên
100,000đ
Máy chủKatana
LớpQuạt
Cấp độ110

500,000đ
Máy chủKunai
LớpTiêu
Cấp độ80

250,000đ
Máy chủKunai
LớpKiếm
Cấp độ103

400,000đ
Máy chủKunai
LớpCung
Cấp độ104

150,000đ
Máy chủShuriken + Tessen
LớpKunai
Cấp độ99
600tr yên
100,000đ
Máy chủKatana
LớpTiêu
Cấp độ110

100,000đ
Máy chủKatana
LớpTiêu
Cấp độ110