Tất Cả
kunai 59 full 14 10v ngọc 6 yoyo...
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 59
15,500,000đ
tiêu 99 6m16 2m14 2m12 500lg
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 99
3,500,000đ
tiêu 60 8m14 2m12 sói 5s vip 4k6...
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 60
1,850,000đ
tiêu 60 8m14 tl6 mắt 3 sói 5s...
Server: Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 60
1,200,000đ
cung 90 f14/15 sx 5s 2cm
Server: Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 90
1,400,000đ
cung 103 f14 1m12 tl ổn sói 5s...
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 103
1,350,000đ
kiếm 110 f14 tl56 sói 5s 2cm...
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 110
1,200,000đ
ttgt cấp 11 nhẫn 2 8m14 2m12...
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT:
Cấp Độ: 92
850,000đ