Tất Cả
tiêu 90 2m14 f12 tl ổn sói...
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 90
500,000đ
kunai 90 f14 1m12 tl ngon sói 5s...
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 90
1,450,000đ
cung 103 full 14 4m14 ct jijai tl...
Server: Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 103
4,500,000đ
kiếm 90 4m14 f12 tl ổn
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 90
550,000đ
tiêu 85 f2 sói 5s 2cm mắt 3...
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 85
650,000đ
kiếm 90 f14 tl ngon sx 5s ngon...
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 90
2,300,000đ
kiếm 79 f14/15 1m12 sói 5s 2cm...
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 79
1,350,000đ
kiếm 90 2m16 f14 tl ngon sx 5s...
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 90
2,350,000đ
tiêu 79 vk16 5m14 4m12 sói 5s...
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 79
2,000,000đ
cung 103 f14 tl ngol sx 5s 2cm pt...
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 103
1,120,000đ
kiếm 90 ttgt c25 nhẫn 5 vk16...
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT:
Cấp Độ: 90
4,900,000đ
tiêu 59 f14 3m12 sói 5s vip max...
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 59
1,380,000đ