Tất Cả
đao 49 full 12 sói 5sao tl ngon...
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp Độ: 49
3,000,000đ
tiêu 90 fulll16 4m14 tl ngon sói...
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 90
3,500,000đ
tiêu 80 4m16 full14 tl ngon sói...
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 80
3,000,000đ
tiêu 70 full 14 1m12 tl ngon sx...
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
1,000,000đ
tiêu 69 f144 1m12 tl ngon sx 5s...
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 69
1,000,000đ
tiêu 99 4m16 f14 tl ổn sx 5s...
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 99
2,750,000đ
tiêu 69 full 14 1m12 1m11 7...
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 69
1,200,000đ
đao 98 vk16 tl ngon sói 5s 2cm...
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp Độ: 98
2,800,000đ
tiêu 130 f14 sx 5s 2cm tl ổn...
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
950,000đ
kiếm 69 7m14 3m12 sói 5s víp...
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 69
780,000đ
ttgt c1 đao 6m16 3m14 1m8 2sx 5s...
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT:
Cấp Độ: 104
2,800,000đ
tiêu 103 f14 2m12 mắt 3 sx 5s...
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 103
1,080,000đ