Tất Cả
Tiêu 99 2m16 full 14/15 tl ngon...
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 99
2,600,000đ
Tiêu 130 5m16 full 14/15 tl ngon...
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
4,000,000đ
kiếm 99 4m16 f14/15 full tl9 sx...
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 99
4,200,000đ
Kiếm 70 vk16 full 14/15 tl ổn...
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
1,350,000đ
ĐAO 90 FULL 16 GẦN FULL TL9...
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp Độ: 90
12,000,000đ
tiêu 99 full 16 tl ngon ngọc...
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 99
9,300,000đ
Tiêu 79 full 16 1m15 tl ngon max...
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 79
7,200,000đ
tiêu 90 full 14/15 tl ngon mắt...
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 90
1,100,000đ
kunai 98 vk16 f14/15 tl ngon max...
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 98
2,600,000đ
đao 99 full 16 tl ngon ngọc...
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp Độ: 99
10,800,000đ
kunai 90 vk16 f14/15 7mtl9 sx 5s...
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 90
2,700,000đ
tiêu 60 full 14 tl ngon ct jijai...
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 60
2,600,000đ