Tất Cả
kiếm 90 vk16 f15 sói 5s 2cm max...
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 90
1,700,000đ
kunai 80 vk14 f12 tl tạm mắt 3...
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 80
380,000đ
kiếm 69 vk14 f12 4mtl sói lv100...
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 69
320,000đ
kiếm 90 2m14 f12 2mtl sx lv100...
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 90
300,000đ
kunai 90 vk16 f14/15 7mtl9 sx 5s...
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 90
2,700,000đ
tiêu 60 full 14 tl ngon ct jijai...
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 60
2,600,000đ
tiêu 90 ct jirai vk bùa 16 full...
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 90
2,800,000đ
đao 49 full 12 sói 5sao tl ngon...
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp Độ: 49
3,000,000đ
cung 130 full 14 tl ngon sx 5s...
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
680,000đ
kiếm 110 4m16 f14 tl ngon sx 5s...
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 110
4,500,000đ
kunai 98 vk16 f14/15 tl ngon max...
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 98
2,600,000đ
kiếm 70 3m16 f14/15 sx 5s víp...
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
2,600,000đ