Tất Cả
kiếm 110 full 14/15 tl 77666666...
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 110
1,500,000đ
cung 98 2m16 f14 tl 9997766665...
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 98
3,000,000đ
kiếm 60 f14 tl ổn mắt 3 sói...
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 60
1,500,000đ
8 sách 10 bánh băng hoả
Server: Shuriken + Tessen
Class: Đao
TTGT:
Cấp Độ: 130
1,500,000đ
sx 5sao vip 11 sach 10 bbh , đủ...
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT:
Cấp Độ: 99
900,000đ
ttgt cao 10
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT:
Cấp Độ: 87
430,000đ
Server: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp Độ: 49
160,000đ
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 95
240,000đ
Server: Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 74
80,000đ
Server: Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 74
80,000đ
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp Độ: 74
80,000đ
Server: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 74
80,000đ