HƯỚNG DẪN CHUYỂN SIM ĐĂNG KÍ - LẤY MÃ BẢO VỆ - MẬT KHẨU

Ngày Đăng: 13:51:34 - 17/06/2019

Hướng Dẫn Chuyển Sim Đăng Ký

Lấy mã số chuyển sim:
- Dùng sim đăng ký soạn: GO SIMCU TK MK gửi 6020
Chuyển sim đăng ký.
- Dùng sim mới soạn: GO SIMMOI TK MCS gửi 6020
Ví dụ: GO SIMMOI abczyz 1234 gửi 6020 (abcxyz là tài khoản 1234 là mcs)
+ Trong đó MCS là mã PIN gồm 4 số mà hệ thống gửi về.
+ Mã MCS có thời hạn sử dụng trong 2 ngày, sau 2 ngày mã không có tác dụng.
+ SIMCU SIMMOI là chữ không phải sđt nhiều bạn nhầm.

Hướng Dẫn Lấy Lại MBV

- Dùng sim đăng ký soạn: GO MR TK gửi 6020
- Hệ thống sẽ trả về cho bạn MBV của cả 5SV(mbv của sv tessen khi lấy mbv có thế dùng cho sv katana).

Hướng Dẫn Lấy Lại MK

- Dùng sim đăng ký soạn: GO LMK TK gửi 6020
- Hệ thống sẽ trả về MK mới cho bạn.