Thông Tin Cá Nhân + Ngân Hàng

Ngày Đăng: 20:57:07 - 19/12/2018

®Thông Tin Cá Nhân:
-FB: Trần Văn Toàn
-SĐT:03.789.16676
-TCSR/TKSR/TSR/AZPRO/NAPTAY:Gdv6676
-Quê Quán:Nam Định
®Tài Khoản ATM
-Ngân Hàng Vietcombank :

+Chủ Tài Khoản:TRAN VAN TOAN
+STK:0611001972856
+Chi Nhánh:Ba Đình-Hà Nội
-Ngân Hàng Vietinbank :
+Chủ Tài Khoản:TRAN VAN TOAN
+STK:106868729568
+Chi Nhánh:Đông Hà Nội
-Ngân Hàng Techcombank :
+Chủ Tài Khoản:TRAN VAN DUNG
+STK:19031860699013
+Chi Nhánh:Nam Định
Mua Bán Gì Vui Lòng Alo SĐT Mình Xác Nhận Tránh Mất Mát Nhé!!!