Tất Cả
hàng 10x
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp Độ: 108
400,000đ
hàng 9x
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 97
250,000đ
vũ khí 12,full 14,3m12,11...
Server: Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 108
450,000đ
vũ khí 15,full 15,8 sách,8...
Server: Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
1,800,000đ
(hàng up thiên nhãn phù ngon)...
Server: Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 110
1,800,000đ
TTGT CẤP 3,vũ khí 14,full...
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT:
Cấp Độ: 59
400,000đ
vũ khí 14,full 12,11 sách,sói...
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 103
500,000đ
(hàng 9x) vũ khí 14.full 14,8...
Server: Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 90
600,000đ
vũ khí 8,full 8,8 triệu yên
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 39
40,000đ
full 8,6 triệu yên
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 39
40,000đ
vũ khí 10,full 10,yoroi tinh...
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
450,000đ
vũ khí 10,full 8,yoroi,8...
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 96
200,000đ