VPS TREO GAME

THỜI GIAN THUÊ :
Cấu Hình 1-1 ip Mạng Riêng Up Ra Yên :

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VPS :

- VPS VIỆT NAM Loại 1 - 1
- Khi Mua VPS Sẵn Bản Hack :
+ Pk Âm Fix 84
+ AUTO DV
+ AUTO HĐ 9X
+ UP PHÂN THÂN

Lưu Ý :

- Để gia hạn thì mua tiếp gói cũ và chọn gia hạn. Nhập địa chỉ IP VPS cần gia hạn vào phần Ghi Chú
- Hỗ trợ lại win khi lỗi,cài phiên bản cập nhập mới nhất theo game

Hỗ Trợ :

Trong lúc chờ đợi nếu lâu quá chưa có VPS thì liên hệ qua FB này : Trần Văn Toàn