VPS TREO GAME

THỜI GIAN THUÊ :
Cấu Hình 1-1 ip Mạng Riêng Up Ra Yên :


- VPS VIỆT NAM Bên Mình Có Gì :

+ Có Sẵn Tool Treo Ninja Cực Ngon
+ Có Bản Pk Âm Fix 84
+ Có Bản AUTO DV
+ Có Bản AUTO HĐ 9X
+ Có Bản UP PHÂN THÂN

Lưu Ý :

Để gia hạn thì mua tiếp gói cũ và chọn gia hạn. Nhập địa chỉ IP VPS cần gia hạn vào phần Ghi Chú

Hỗ Trợ :

Trong lúc chờ đợi nếu lâu quá chưa có VPS thì liên hệ qua FB này : Trần Văn Toàn