VPS TREO GAME

THỜI GIAN THUÊ :
Cấu Hình 1-1 ip Mạng Riêng Up Ra Yên :

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VPS :

- VPS VIỆT NAM Loại 1 - 1
+ Bản Hack Hỗ Trợ : Pk Âm Fix 84 + AUTO DV
+ Mạng Ổn Định - Thích Hợp Treo 5 -> 10 Nick
+ Hầu Như Không Sập Hay Bảo Trì
+ Bảo Mật Tối Đa . Tối Ưu Mượt Nhất Có Thể

Lưu Ý :

- Để gia hạn thì mua tiếp gói cũ và chọn gia hạn. Nhập địa chỉ IP VPS cần gia hạn vào phần Ghi Chú
- Hỗ trợ lại win khi lỗi,cài phiên bản cập nhập mới nhất theo game

Hỗ Trợ :

Trong lúc chờ đợi nếu lâu quá chưa có VPS thì liên hệ qua FB này : Trần Văn Toàn