DỊCH VỤ Úp Thuê giá rẻ

Chọn Sever :
Chọn Gói :

* Chọn Gói Up + SV => Nhấn THANH TOÁN Là Sẽ Hiện Thông Tin Nick Up Điền Vào.Muốn Giữ Lever,Luyện Đá,Hay Up Map nào Tự Chọn Thì Điền Vào Ô Ghi Chú

* Muốn Vô Nick Chỉ Cần Đổi Mật Khẩu - Chơi Xong Đổi Lại Như Cũ Nick Tự Đăng Nhập Vào Up

* Nếu Giữ Lever Nhớ Ghi Pk âm ( thi thoảng để ý bằng cách chát lệnh phía dưới để kiểm tra nếu nick bạn thuê có ghi pk âm mà xem thấy quá 50% xp nghĩa là có vấn đề phải ib FB báo mình luôn hỗ trợ )

* Lệnh Kiểm Tra Thông Tin Nick Up Bên NSOTIEN TV Bằng Cách Vào Game Chat Với Tên Nhân Vật Đang UP :

- xemxu : xem số yên up được bao nhiêu(nếu luyện đá hay pk âm thì nó âm yên bình thường nha không có sao)

- xemlv : xem % kinh nghiệm lever

- xemtg : số ngày up còn lại

- mapup : map nhân vật đang auto up