#5467

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Kunai

Cấp Độ: 99

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : Tiêu 99 2m16 full 14/15 tl ngon sx 5s 2cm max sách 10bbh tbs 6666 pt kunai 8x full 14 cả vk 3m12

2,600,000 Tiền Shop/ATM
3,250,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Kunai

Cấp Độ: 99

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : Tiêu 99 2m16 full 14/15 tl ngon sx 5s 2cm max sách 10bbh tbs 6666 pt kunai 8x full 14 cả vk 3m12