#5466

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Kunai

Cấp Độ: 130

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : Tiêu 130 5m16 full 14/15 tl ngon sx 5s 2cm max sách 10bbh tbs 6779 pt kiếm 7x

4,000,000 Tiền Shop/ATM
5,000,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Kunai

Cấp Độ: 130

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : Tiêu 130 5m16 full 14/15 tl ngon sx 5s 2cm max sách 10bbh tbs 6779 pt kiếm 7x