#5462

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Bokken

Cấp Độ: 99

Class : Kiếm

TTGT : Không

Nổi bật : kiếm 99 4m16 f14/15 full tl9 sx 5s 2cm ct santa mắt 4 tbs 6666 pt tiêu 7x 760m yên max sách

4,200,000 Tiền Shop/ATM
5,250,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Bokken

Cấp Độ: 99

Class : Kiếm

TTGT : Không

Nổi bật : kiếm 99 4m16 f14/15 full tl9 sx 5s 2cm ct santa mắt 4 tbs 6666 pt tiêu 7x 760m yên max sách