#5453

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Kunai

Cấp Độ: 90

Class : Đao

TTGT : Không

Nổi bật : ĐAO 90 FULL 16 GẦN FULL TL9 NGỌC 1V7 12V6 8V5 SÓI SX VIP PT TIÊU 103 FUIL 14

12,000,000 Tiền Shop/ATM
15,000,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Kunai

Cấp Độ: 90

Class : Đao

TTGT : Không

Nổi bật : ĐAO 90 FULL 16 GẦN FULL TL9 NGỌC 1V7 12V6 8V5 SÓI SX VIP PT TIÊU 103 FUIL 14