#5427

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Kunai

Cấp Độ: 79

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : Tiêu 79 full 16 1m15 tl ngon max sách 10bbh sx 5s 2cm tbs 9999 2tỷ yên ngọc full 1/2

7,200,000 Tiền Shop/ATM
9,000,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Kunai

Cấp Độ: 79

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : Tiêu 79 full 16 1m15 tl ngon max sách 10bbh sx 5s 2cm tbs 9999 2tỷ yên ngọc full 1/2