#5412

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Kunai

Cấp Độ: 90

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : tiêu 90 full 14/15 tl ngon mắt 4 sx 5s 2cm max sách tbs 6666 100m yên

1,100,000 Tiền Shop/ATM
1,375,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Kunai

Cấp Độ: 90

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : tiêu 90 full 14/15 tl ngon mắt 4 sx 5s 2cm max sách tbs 6666 100m yên