#5358

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Kunai

Cấp Độ: 60

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : tiêu 60 full 14 tl ngon ct jijai sói 5s 2cm mắt 4 ngọc 8v4 max sách bánh tbs 7789 200m yên

2,600,000 Tiền Shop/ATM
3,250,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Kunai

Cấp Độ: 60

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : tiêu 60 full 14 tl ngon ct jijai sói 5s 2cm mắt 4 ngọc 8v4 max sách bánh tbs 7789 200m yên