#4893

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Kunai

Cấp Độ: 70

Class : Kiếm

TTGT : Không

Nổi bật : kiếm 70 3m16 f14/15 sx 5s víp ct santa tl ngon max sách 10bbh 339m yên

2,850,000 Tiền Shop/ATM
3,562,500 Thẻ Cần Nạp

Sever : Kunai

Cấp Độ: 70

Class : Kiếm

TTGT : Không

Nổi bật : kiếm 70 3m16 f14/15 sx 5s víp ct santa tl ngon max sách 10bbh 339m yên