#4872

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Kunai

Cấp Độ: 103

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : tiêu 103 f14 2m12 mắt 3 sx 5s víp tl ngon pt tiêu 7x

1,080,000 Tiền Shop/ATM
1,350,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Kunai

Cấp Độ: 103

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : tiêu 103 f14 2m12 mắt 3 sx 5s víp tl ngon pt tiêu 7x