#3655

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Bokken

Cấp Độ: 103

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : vũ khí 14,full 12,11 sách,sói trắng lv 100 full tbs,301 triệu yên

500,000 Tiền Shop/ATM
625,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Bokken

Cấp Độ: 103

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : vũ khí 14,full 12,11 sách,sói trắng lv 100 full tbs,301 triệu yên