Tất cả
(HÀNG 9X 1 TỶ YÊN) Vũ khí...
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 91
1,200,000đ
Vũ khí 12,full 12,2m8,8...
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
400,000đ
(HÀNG 9X) Vũ khí 14,full...
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 97
700,000đ
Vũ khí 12,full 12,vk tinh...
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
500,000đ
(HÀNG 9X) Vũ khí 14,SET 9X full...
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 99
1,200,000đ
(HÀNG 70) Vũ khí 14,full...
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
700,000đ
(CÓ SKILL100) Vũ khí 12,full...
Server: Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 112
700,000đ
.Vũ khí 8,full 8,16 triệu yên
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 60
100,000đ
Vũ khí 8,full 8,20 triệu yên
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 61
100,000đ
Vũ khí 8,full 8
Server: Shuriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp Độ: 63
100,000đ
,Vũ khí 8,full 8
Server: Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 63
100,000đ
Vũ khí 8,full 8
Server: Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 60
100,000đ