Tất cả
Vũ khí 11,full 10,quần 12,10...
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 63
100,000đ
Server: Shuriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp Độ:
50,000đ
(HÀNG 42) Vũ khí 8,full 8
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 42
50,000đ
(HÀNG BUFF) ,Vũ khí 10,full...
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 71
100,000đ
(HÀNG BUFF) Vũ khí 8,fulll 8,4...
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 71
100,000đ
Vũ khí 8,full 8,52 triệu yên
Server: Shuriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp Độ: 68
100,000đ
,Vũ khí 8,full 10,41 triệu yên
Server: Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 68
100,000đ
(HÀNG 9x LỖI SHINWA) ,Vũ khí...
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 96
250,000đ
(HÀNG 42) ,Vũ khí 8,full 8
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 42
50,000đ
Vũ khí 8,full 8,28 triệu yên
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 67
100,000đ
Vũ khí 8,full 8,58 triệu yên
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 67
100,000đ
,Vũ khí 8,full 8,55 triệu yên
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 68
100,000đ