DỊCH VỤ Úp Thuê

Chọn:
Chọn:

* Chọn Gói Up + SV => Nhấn THANH TOÁN Là Sẽ Hiện Thông Tin Nick Up Điền Vào.Muốn Giữ Lever,Luyện Đá,Hay Up Map nào Tự Chọn Thì Điền Vào Ô Ghi Chú

* Hệ Thống Báo Hoàn Tất Là Đã Up - Muốn Vô Nick Chỉ Cần Đổi Mật Khẩu - Chơi Xong Đổi Lại Như Cũ Tự Vào Up

* Khi đơn up thuê THÀNH CÔNG thì theo dõi nick cùng mình qua lệnh dưới,nếu quá 50% là lỗi phải báo lập tức và inbox FACEBOOK mình lấy cái xác nhận đã up để sau hỗ trợ

* Lệnh Kiểm Tra Thông Tin Nick Up Bên NSOTIEN TV Bằng Cách Vào Game Chat Với Tên Nhân Vật Đang UP :

- xemxu : xem số yên up được bao nhiêu(nếu luyện đá hay pk âm thì nó âm yên bình thường nha không có sao)

- xemlv : xem % kinh nghiệm lever

- xemtg : số ngày up còn lại

- mapup : map nhân vật đang auto up